znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Regionálna cezhraničná Poľsko-Slovenská spolupráca, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36167550
Seat
Volgogradská 10, 08001 Haniska, Slovenská republika
Website
Registration number
0006
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
24.07.1998
Date of cancellation
16.07.2003
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Milan Adam
  • PhDr. Dušan Blicha

Statutory body: Director
Persons for non-profit organisations are not listed

Type of the generally beneficial services
- humanitná starostlivosť
- rozvoj a ocharna kultúrnych a duchovných hodnôt
- doplnkové vzdelávanie detí a mládeže, vrátane organizovania
telesnej výchovy a športu pre deti a mládež
- tvorba a och

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |