znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Infraštruktúra turizmu Banská Štiavnica, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37954105
Seat
Kysihýbelská 1644/29, 96901 Banská Štiavnica, Slovenská republika
Website
Registration number
7/2004
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
07.04.2004
Date of cancellation
15.07.2005
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • SKI CENTRUM a.s.
    Kysihýbelská 1644/29, 96901 Banská Štiavnica
    IČO: 36618136
    Deposit: 165.96 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Ing. Vladimír Ing. Gallo From:11.03.2004To:15.07.2005

Type of the generally beneficial services
1/ služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
2/ nezisková organizácia zabezpečuje najmä:
a/ rozvoj turizmu a športu
b/ vzdelávanie, výchovu a rozvoj kulútry
c/ podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti
d/ tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia kultúrnych hodnôt
e/ výskum, vývoj, vedecko-technické a informačné služby
f/ rozvoj cestovného ruchu

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |