znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
BB CAE, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37954016
Seat
Poľná 5954/1, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
34/2003
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
05.01.2004

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Ing. Jozef Oravec
  born 02.08.1950
  Deposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
 • PhDr. Pavel Fobel, CSc. From:16.12.2003To:30.10.2018
 • Mgr. Monika Klimentová Fobelová, PhD.
  born 16.03.1988
   From:31.10.2018To:

Type of the generally beneficial services
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- výskum, vývoj, vedecko-technické a informačné služby,
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |