znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
EDUCAMED n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
31908551
Seat
Podjavorinskej 14, 98401 Lučenec, Slovenská republika
Website
Registration number
19/2003
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
07.10.2003
Date of cancellation
15.07.2004
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • MUDr. Štefan Cifra
  • Ing. Branislav Slovák
    born 20.07.1956
    Deposit: 16.59 EUR

Statutory body: Director
Persons for non-profit organisations are not listed

Type of the generally beneficial services
- ochrana zdravia obyvateľstva, tvorba a ochrana životného prostredia,
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
- rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
- výskum, vývoj, vedecko-technické a informačné služby

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |