znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
"Nezisková organizácia F.J.Turčeka - v likvidácii"
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
14221161
Seat
A. Pécha 6, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika
Website
Registration number
6/2003
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
09.05.2003

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Peter Múdry, CSc.Deposit: 2628.06 EUR   Nep. vklad: 814.41 EUR

Statutory body: Director
  • RNDr. Jozef Šteffek From:28.09.2005To:28.11.2011

Type of the generally beneficial services
- tvorba a ochrana životného prostredia a aochrana zdravia obyvateľstva,
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- výskum, vývoj, vedecko-technické a informačné služby,
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
- zabezpečenie bývania.

Back




Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |