znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Európske vzdelávacie centrum n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
31908390
Seat
Slnečná 3812/26, 97404 Banská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
4/2003
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
13.03.2003
Date of cancellation
15.07.2014
Legal title of Cancellation

Date of liquidation start
15.07.2014
Date of liquidation end

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Miroslav MiškovicDeposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Miroslav Miškovic From:12.03.2003To:14.07.2014

Type of the generally beneficial services
- Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- ochrana ľudských práv a základných slobôd
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |