znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Agentúra pre verejné obstarávanie, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37977865
Seat
Komenského 20, 01001 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
5/07
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
01.06.2007
Date of cancellation
30.03.2009
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Alena Ferková

Statutory body: Director
  • Ing. Miroslav Ferko From:07.03.2005To:30.03.2009

Type of the generally beneficial services
- poradenstvo v oblasti zadávania koncesií a problematiky partnerstva verejného a súkromného sektoru - Public Private Partnership (PPP), najmä subjektom územnej samosprávy a organizáciám v ich pôsobnosti, na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
- pomoc pri príprave, v postupe a realizácii zadávania koncesií a projektov partnerstva medzi verejným a súkromným subjektom Public Private Partnership (PPP), najmä subjektom územnej samosprávy a organizáciám v ich pôsobnosti, na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |