znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia "Pro vitae" v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37977792
Seat
Liptovský Ondrej 164, 03204 Liptovský Ondrej, Slovenská republika
Website
Registration number
16/04
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
28.12.2004
Date of cancellation
15.07.2008
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • PhDr. Zdenka Pillárová

Statutory body: Director
Persons for non-profit organisations are not listed

Type of the generally beneficial services
Poskytovanie sociálnej pomoci.
Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných
a kultúrnych hodnôt.
Ochrana ľudských práv a základných slobôd.
Doplnková vzdelávacia, výchovná, rekreačná a športová činnosť.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |