znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Rada pre riadenie akosti, n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37815903
Seat
Kollárova 2, 03601 Martin, Slovenská republika
Website
Registration number
4/03
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
24.03.2003
Date of cancellation
15.07.2003
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • MUDr. Jozef Turany
  • Prof. Rudolf Pullmann

Statutory body: Director
Persons for non-profit organisations are not listed

Type of the generally beneficial services
Učelom neziskovej organizácie je riadenie procesov kontroly spoľahlivosti laboratornych vyšetrení v odbore klinická biochémia v rámci SR, a tým zvyšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, t. j. zabezpečiť základnú kontrolu laboratornej diagnostiky a podporovať skvalitnenie diagnostic- kého procesu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |