znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia EKONÓM pri Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
00628468
Seat
Radlinského 1725/55, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika
Website
Registration number
1/02
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
24.05.2002

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • PhDr. Magda Baričiaková
  • Ing. Mária Kampová
  • JUDr. Ján Huba

Statutory body: Director
  • Ing. Jozef Pátek From:03.01.2005To:01.12.2011
  • Ing. Hana Šutvajová From:01.12.2011To:16.09.2013
  • Ing. Michal Batuna From:16.09.2013To:

Type of the generally beneficial services
Podpora rozvoja Obchodnej akadémie a Vyššieho odborného štúdia sociálno-právneho pri Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne v oblastiach materiálnej, personálnej a vzdelávacej, najmä:
- modernizovať učebne výpočtovou, organizačnou a didaktickou technikou,
- podporovať dovzdelávanie učiteľov a študentov, využívať majetok na rozvoj vzdelávania, športu a
kultúrnych aktivít,
- podporovať domáce a zahraničné stáže učiteľov partnerských škôl,
- podporovať činnosti zamerané na rozvoj školy.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |