znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nádej n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36149799
Seat
Oravická 98, 027 12 Liesek , 02712 Liesek, Slovenská republika
Website
Registration number
5/00
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
22.08.2000
Date of cancellation
15.07.2008
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Jaroslav Koleják
  • Ing. Jozef Šiškovič
  • Marián Ondrík

Statutory body: Director
Persons for non-profit organisations are not listed

Type of the generally beneficial services
Učel založenia a druh všeobecne prospešných služieb: Učelom neziskovej organizácie je poskytovanie nasledovných všeobecne prospešných služieb: - poskytovanie humanitnej starostlivosti, - rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, - doplnkové vzdelávaie detí a mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a športu pre deti a mládež, - tvorba a ochrana životného prostedia.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |