znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Združenie opatrovateľskej starostlivosti pre dospelých EKUMENIS, n.o. "v likvidácii"
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36096521
Seat
Rákócziho 5, 94001 Nové Zámky, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO-2/99
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
19.03.1999
Date of cancellation
15.07.2003
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Magdaléna Beránková
  • Ing. Zuzana Juhászová

Statutory body: Director
  • Ing. Zuzana Juhászová From:19.03.1999To:15.07.2003

Type of the generally beneficial services
- zrušená dňa 15.7.2003 v súlade s ust. § 14 písm. g) zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |