znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
ERVES n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36119661
Seat
Sládkovičova 533/20, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO-23/2003
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
29.12.2003

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Daniel LajčinDeposit: 1659.7 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Daniel Lajčin From:29.12.2003To:29.12.2008
  • Ing. Ján Gramata From:16.04.2010To:28.11.2016
  • Ing. Ľuboš Modranský
    born 20.09.1962
     From:29.11.2016To:

Type of the generally beneficial services
- tvorba, rozvoj,obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |