znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Informačná a vzdelávacia agentúra IVA n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36119334
Seat
Nám. Ľ. Štúra 7/7, 95701 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO-13/2002
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
26.09.2002
Date of cancellation
15.07.2008
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • Net Lab s.r.o.
    Ul. A. Kmeťa 531, 95701 Bánovce nad Bebravou
    IČO: 36325015
    Deposit: 165.96 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Peter Jombík From:26.09.2002To:19.02.2007
  • Ladislav Raučina From:20.02.2007To:

Type of the generally beneficial services
- služby na podporu regionálneho rozvoja
- informačné a technické služby
- ďalšie vzdelávanie pre cieľovú skupinu detí MŠ a ZŠ
- tvorba, rozvoj a obnova duchovných hodnôt
- rozvoj telesnej kultúry
- ochrana životného prostredia

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |