znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Wagus n.o v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36119903
Seat
Gen. Goliana 1537/7, 91101 Trenčín, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO-11/99
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
01.10.1999
Date of cancellation
15.07.2004
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Zdenka Kucharovičová
    born 16.04.1962

Statutory body: Director
  • Ing. Zdenka Kucharovičová From:01.07.2005To:

Type of the generally beneficial services
1, organizovať pre verejnosť a subjekty kultúrne, spoločenské a výchovné podujatia so zameraním na historickú prezentáciu dobových tradícií a bojových umení
2, vykonávať divadelnú, šermiarsku a kaskadérsku produkciu s použitím dobových zbraní a živých zvierat
3, poskytovať verejnosti, špeciálne mládeži, odbornú výuku v jazdeckej škole s následným využitím na jazdenie na koni v jazdeckom areáli a v prírodných podmienkach za účelom kvalitného využitia voľného času mládeže
4, poskytovať ťažko zdravotne postihnutým deťom hipoterapeutické rehabilitačné služby za účelom zlepšenia ich zdravotného stavu
5, chovať živé zvieratá používané k naplneniu činnosti uvedených v bode 1 až 4
6, umožniť ustajnenie koní, ktoré nie sú majetkom organizácie s poskytnutím plnej starostlivosti
7, organizovať klubovú činnosť v súlade so zameraním organizácie
8, služby uvedené v odsekoch 1 - 7 sa poskytujú za vopred zmluvne určených podmienok všetkým užívateľom v dohodnutom rozsahu a kvalite

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |