znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
ÚTULOK V ÚDOLÍ n.o. - v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36119962
Seat
Štúrova 1, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO-5/98
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
09.10.1998
Date of cancellation
15.07.2010
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ľubomír VrábelDeposit: 663.88 EUR   Nep. vklad: 663.88 EUR
  • Viliam JarošDeposit: 1327.76 EUR   Nep. vklad: 1327.76 EUR
  • Jana JarošováDeposit: 331.94 EUR   Nep. vklad: 331.94 EUR

Statutory body: Director
  • Viliam Jaroš From:09.10.1998To:15.07.2010

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti pomoci a ochrany zvierat pred utrpením, stresom a bolesťou, a v tom najmä:
- poskytuje opusteným zvieratám nový domov v útulku
- poskytuje opusteným a týraným zvieratám vyhovujúce podmienky pre zvyšok života v útulku, zabezpečuje im stravu, výcvik, ubytovanie
- zachraňuje zvieratá pred zbytočným a neopodstatneným utratením
Ďalej nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti humanitárnej starostlivosti, výchovy a charity, a v tom najmä:
- pomoc špecifickým skupinám ľudí s ťažkými diagnózami či dysfunkciami ako napr. autizmus, príp. pohybovými disfunkciami, formou hypoterapie alebo formou priameho kontaktu so zvieraťom či podielom a angažovaní sa v starostlivosti o zvieratá
- poskytuje reedukačnú a resocializačnú činnosť pre obete drogových a iných závislostí medzi mládežou, ale tiež pre dospelých ľudí ako aj možnosť osobnostného rozvoja pre deti z detských domovov
- spolupracuje s organizáciou "Darujme anjelom krídla"

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |