znak SR

Register neziskových organizácií

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov organizácie
ÚTULOK V ÚDOLÍ n.o. - v likvidácii
Sídlo
Štúrova 1, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
Registrový úrad
Okresný úrad Trenčín
IČO
36119962
Dátum vzniku
09.10.1998
Dátum zániku

Zakladatelia (Právnické osoby)
Právnické osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené
Zakladatelia (Fyzické osoby)
  • Ľubomír Vrábel, Pod hájom 1096/86-64, 01851 Nová DubnicaVklad: 663.88 EUR   Nep. vklad: 663.88 EUR
  • Viliam Jaroš, SNP 534/88-38, 01851 Nová DubnicaVklad: 1327.76 EUR   Nep. vklad: 1327.76 EUR
  • Jana Jarošová, SNP 534/88-38, 01851 Nová DubnicaVklad: 331.94 EUR   Nep. vklad: 331.94 EUR

Štatutárny orgán: Riaditeľ
  • Viliam Jaroš, SNP 534/88-38, 01851 Nová DubnicaOd: 09.10.1998Do: 15.07.2010
Druh všeobecne prospešných služieb
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti pomoci a ochrany zvierat pred utrpením, stresom a bolesťou, a v tom najmä:
- poskytuje opusteným zvieratám nový domov v útulku
- poskytuje opusteným a týraným zvieratám vyhovujúce podmienky pre zvyšok života v útulku, zabezpečuje im stravu, výcvik, ubytovanie
- zachraňuje zvieratá pred zbytočným a neopodstatneným utratením
Ďalej nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti humanitárnej starostlivosti, výchovy a charity, a v tom najmä:
- pomoc špecifickým skupinám ľudí s ťažkými diagnózami či dysfunkciami ako napr. autizmus, príp. pohybovými disfunkciami, formou hypoterapie alebo formou priameho kontaktu so zvieraťom či podielom a angažovaní sa v starostlivosti o zvieratá
- poskytuje reedukačnú a resocializačnú činnosť pre obete drogových a iných závislostí medzi mládežou, ale tiež pre dospelých ľudí ako aj možnosť osobnostného rozvoja pre deti z detských domovov
- spolupracuje s organizáciou "Darujme anjelom krídla"

Likvidátori
  • Viliam Jaroš
    SNP 534/88, 01851 Nová Dubnica
    Od: 16.03.2011Do: 

Späť




Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |