znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
INŠTITÚT MODERNEJ KOMUNIKÁCIE, n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37924087
Seat
Chlumeckého 12, 82103 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
155
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
19.04.2005
Date of cancellation
16.07.2010
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • Institut moderní komunikace, o.p.s.
    Dukelských hrdinů 1372, 27201 Kladno
    IČO: 27184757
    Deposit: 66.38 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Mgr. Eva BACIGALOVÁ From:19.04.2005To:04.10.2010

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry podľa § 3 písm. c/ zákona č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov - vzdelávanie so zámerom dosiahnuť zvyšovanie kultúry verejného vystupovania a vystupovania v elektronických médiách. Ďalšie všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt: - využívanie spisovnej slovenčiny pri verejnom vystupovaní a poradenské služby v uvedenej oblasti, - vyhlasovanie výročných profesijných cien.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |