znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Zelený dom n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37924044
Seat
Svätoplukova 49, 90201 Pezinok, Slovenská republika
Website
Registration number
152
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
18.02.2005
Date of cancellation
16.07.2008
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Terézia EGYÜDOVÁDeposit: 331.93 EUR

Statutory body: Director
  • Terézia EGYÜDOVÁ From:18.02.2005To:13.11.2008

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti a prevádzkovanie sociálneho zariadenia v Bratislavskom kraji poskytujúceho sociálnu starostlivosť občanom v dôchodkovom veku a občanom so zdravotným postihnutím podľa zákona NR SR č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. V rámci svojej činnosti bude nezisková organizácia poskytovať najmä tieto všeobecne prospešné služby: - komplexné služby sociálnej, opatrovateľskej a poradenskej starostlivosti a ďalšie odborné služby/opatrovateľstvo v domácom prostredí/.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |