znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nemocnice a polikliniky, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36077992
Seat
Záhradnícka 46, 82108 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
148
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
31.12.2004

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • MUDr. Vladimír Balogh
  born 09.06.1946
  Deposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
 • Vladimír BALOGH From:31.12.2004To:06.03.2006
 • Bc. Peter Gnida From:06.03.2006To:21.11.2007
 • Bc. Peter GNIDA From:21.11.2007To:19.03.2010
 • Peter GNIDA From:19.03.2010To:20.08.2010
 • Mgr. Peter GNIDA From:20.08.2010To:01.08.2014
 • Ing. Rastislav KUBÁŇ From:01.08.2014To:15.06.2015
 • Ing. Andrea BARANOVÁ
  born 17.02.1972
   From:15.06.2015To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovanie kultúrnych, spoločenských, osvetových podujatí, stretnutí, školení, konferencií,
- organizovanie prezentácií, výstav,
služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov,
- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín
a ďalšie služby v oblasti tvorby životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva:
- organizovanie osvetových podujatí so zameraním na zdravý životný štýl a ochranu zdravia obyvateľstva.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |