znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
INKUBÁTOR MALACKY, n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36077615
Seat
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, Slovenská republika
Website
Registration number
122
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
06.04.2004
Date of cancellation
01.01.2019
Legal title of Cancellation
Rozhodnutie správnej rady o zrušení

Date of liquidation start
01.01.2019
Date of liquidation end

Founders (Legal persons)
 • MESTO MALACKY
  Záhorácka 1919, 90101 Malacky
  IČO: 00304913
  Deposit: 16596.95 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Ing. arch. Valentín MAGDOLEN From:03.02.2006To:08.04.2014
 • Ing. arch. Valentín MAGDOLEN From:08.04.2014To:01.06.2016
 • Ing. Ľubica ČIKOŠOVÁ
  born 12.03.1960
   From:01.06.2016To:31.12.2018

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovanie seminárov, školení, kurzov, prezentácií, výstav,
- organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových a osvetových podujatí
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- poskytovanie informácií,
- analýzy, rozbory, prieskumy,
- spracovanie a realizácia projektov s cieľom získania finančných prostriedkov z podporných fondov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |