znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
IMPULZ n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36077542
Seat
Zochova 16, 81101 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
118
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
09.02.2004
Date of cancellation
18.07.2005
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Judita VÁMOSIOVÁDeposit: 132.77 EUR
  • JUDr. Peter VÁMOSIDeposit: 132.77 EUR

Statutory body: Director
  • Judita VÁMOSIOVÁ From:09.02.2004To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti - organizovania výstav, seminárov, školení so zameraním na umeleckú a remeselnú tvorbu s cieľom jej propagácie, - poradenstva, prípravy a spracovania projektov v uvedenej oblasti a ďalšie služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry. V súvislosti so vzdelávacou činnosťou bude vykonávať edičnú a publikačnú činnosť.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |