znak SR

Register neziskových organizácií

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov organizácie
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. v angl. jazyku Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, n.o. skrátený názov RC SFPA, n.o.
Právna forma
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO
36077534
Sídlo
Staromestská 6/D, 81103 Bratislava, Slovenská republika
Webové sídlo
Registračné číslo
117
Registrový úrad
Okresný úrad Bratislava
Dátum vzniku
30.01.2004

Zakladatelia (Právnické osoby)
 • Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
  Panenská 33, 81103 Bratislava
  IČO: 30805325
  Vklad: 27033.12 EUR   Nep. vklad: 37641.9 EUR
 • Ministerstvo zahraničných vecí SR
  Hlboká 2, 83336 Bratislava
  IČO: 00699021
    Nep. vklad: 28371.97 EUR
Zakladatelia (Fyzické osoby)
Osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené

Štatutárny orgán: Riaditeľ
 • Alexander DULEBA Od: 30.01.2004Do: 

Druh všeobecne prospešných služieb
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- poskytuje nezávislé odborné analýzy kľúčových otázok medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky,
- vydáva odborné periodické i neperiodické publikácie, ktoré slúžia k prehĺbeniu poznania v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR a slúžia ako zdroj kvalifikovaných informácii pre odbornú a laickú verejnosť,
- organizuje odborné podujatia a podieľa sa na medzinárodnej vedeckej spolupráci v oblasti výskumu medzinárodných vzťahov a bezpečnosti,
- prispieva k skvalitneniu odbornej diskusie o medzinárodných vzťahoch a zahraničnej politike Slovenskej republiky,
- vytvára priaznivé prostredie pre rast novej generácie slovenských odborníkov v oblasti medzinárodných vzťahov,
- podnecuje širší záujem občanov Slovenskej republiky o dianie vo svete, hlbšie pochopenie významu zahraničnej politiky a jej prepojenia s domácou politikou
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb:
- analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov.

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |