znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Zem nezisková organizácia v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36077348
Seat
Medveďovej 21, 85104 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
103
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
22.08.2003
Date of cancellation
17.07.2006
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ján BÁLINT
    born 09.10.1960
    Deposit: 2000 SKK

Statutory body: Director
  • Ján BÁLINT From:22.08.2003To:20.09.2006

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby najmä v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva z pohľadu ezoteriky - alternatívneho riešenia krízových, stresových situácií. Nezisková organizácia bude v rámci svojej činnosti poskytovať najmä tieto všeobecne prospešné služby - prednášky, kurzy, semináre a poradenstvo v oblasti patogénnych zón, zdravej výživy, liečivých bylín, zvládnutia stresu pomocou terapií.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |