znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Lepší svet n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36077194
Seat
Osuského 1643/8, 85103 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Website
Registration number
88
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
07.05.2003

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Dušan MIKULEC
  born 09.06.1979
  Deposit: 16.59 EUR
 • Mgr. Terézia RÜCKSCHLOSSOVÁDeposit: 16.59 EUR

Statutory body: Director
 • Dušan MIKULEC From:07.03.2003To:15.11.2010
 • PaedDr. Dušan MIKULEC From:15.11.2010To:16.07.2018
 • Viera MIKULECOVÁ
  born 16.10.1946
   From:16.07.2018To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom zvýšenia zručnosti a návykov a zameraním aj na ochranu ľudských práv a základných slobôd:
- služby organizovania kultúrnych, spoločenských podujatí, výstav, prezentácií, odborných podujatí a stretnutí,
- organizovanie seminárov, školení, kurzov,
služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov s cieľom získania finančných prostriedkov z rôznych fondov,
- poskytovanie informácii,
- informačné služby prostredníctvom internetu a drobných tlačovín.
Všeobecne prospešné služby bude poskytovať aj formou zriadených chránených dielní.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |