znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Národný Trust Slovenska n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
31754783
Seat
Záhradnícka 83, 82108 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
75
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
30.12.2002
Date of cancellation
17.07.2006
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Peter TÁBORSKÝDeposit: 33.19 EUR
  • Ing. Martin KOVÁČ
    born 24.03.1972
    Deposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Peter TÁBORSKÝ From:30.12.2002To:06.09.2006

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne-prospešné služby v oblasti podpory udržateľnej ochrany, využitia a spoločenského uplatnenia kultúrneho dedičstva pre verejné blaho Slovenska a jeho občanov. Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblastiach: - odborné a výskumné služby - poradenské a konzultačné služby - služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti - služby v oblasti organizovania seminárov - služby podporujúce tvorbu a ochranu životného prostredia

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |