znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Lekári a zdravotnícki pracovníci Pezinka n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36077038
Seat
Hollého 2, 90201 Pezinok, Slovenská republika
Website
Registration number
74
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
23.12.2002
Date of cancellation
16.07.2003
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • MUDr. Eva ANDELOVÁ
  born 29.12.1965
  Deposit: 333.59 EUR
 • MUDr. Zlatica LALÁKOVÁ
  born 25.06.1944
  Deposit: 333.59 EUR
 • MUDr. Peter GAÁLDeposit: 333.59 EUR
 • Mgr. Jana GALANOVÁDeposit: 333.59 EUR
 • MUDr. Zdenko HORADeposit: 333.59 EUR
 • Sylvia HORNÍKOVÁDeposit: 333.59 EUR
 • MUDr. Danica JELŠOVSKÁDeposit: 333.59 EUR
 • MUDr. Eva JURINOVÁDeposit: 333.59 EUR
 • MUDr. Ján KRIŠTÚFEKDeposit: 333.59 EUR
 • MUDr. Mária KRIŽANOVÁ
  born 14.10.1958
  Deposit: 333.59 EUR
 • MUDr. Mojmír KVAČALADeposit: 333.59 EUR
 • MUDr. Katarína LENHARČÍKOVÁDeposit: 333.59 EUR
 • MUDr. Vlastimil MAREŠDeposit: 333.59 EUR
 • MUDr. Viera MICHÁLKOVÁ
  born 15.03.1960
  Deposit: 333.59 EUR
 • MUDr. Elena MOJŽIŠOVÁDeposit: 333.59 EUR
 • MUDr. Danica Patáková
  born 24.01.1955
  Deposit: 333.59 EUR
 • MUDr. Agnesa Sandtnerová
  born 01.01.1949
  Deposit: 333.59 EUR
 • MUDr. Daniela VARGICOVÁDeposit: 333.59 EUR
 • MUDr. Eva VRŠKOVÁ
  born 21.12.1954
  Deposit: 333.59 EUR
 • MUDr. Eva GULOVÁDeposit: 333.59 EUR
 • MUDr. Gabriela MÉSZÁROSOVÁ
  born 09.03.1966
  Deposit: 333.59 EUR
 • MUDr. Danica ĎURKOVSKÁDeposit: 333.59 EUR

Statutory body: Director
 • MUDr. Zlatica LALÁKOVÁ From:23.12.2002To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov formou primárnej, sekundárnej a následnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, minimálne v odboroch: tuberkulózy a pľúcnych chorôb biochemické laboratórium fyziatricko-rehabilitačné oddelenie RTG oddelenie stomatológia lekárska služba prvej pomoci dopravná zdravotná služba

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |