znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety,n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
31821979
Seat
Palackého 1, 81102 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
54
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
21.10.2002

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Prof. MUDr. Vladimír KRČMÉRY,, DrSc.Deposit: 66.38 EUR

Statutory body: Director
  • Prof. MUDr. Vladimír KRČMÉRY, DrSc. From:21.10.2002To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry formou prevádzkovania vysokej školy. Dlhodobým zámerom je výchova zdravotníckych pracovníkov, a to najmä v oblasti verejného zdravotníctva a sociálnej práce, ošetrovateľstva, rehabilitácie, laboratórnych vyšetrovacích metód pre domáce, štátne, cirkevné, zahraničné katolícke zariadenia, štátne i cirkevné zariadenia sociálnej práce a misie v zahraničí.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |