znak SR

Register neziskových organizácií

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov organizácie
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety,n.o.
Právna forma
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO
31821979
Sídlo
Palackého 1, 81102 Bratislava, Slovenská republika
Webové sídlo
Registračné číslo
54
Registrový úrad
Okresný úrad Bratislava
Dátum vzniku
21.10.2002

Zakladatelia (Právnické osoby)
Právnické osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené
Zakladatelia (Fyzické osoby)
  • Prof. MUDr. Vladimír KRČMÉRY,, DrSc.Vklad: 66.38 EUR

Štatutárny orgán: Riaditeľ
  • Prof. MUDr. Vladimír KRČMÉRY, DrSc. Od: 21.10.2002Do: 

Druh všeobecne prospešných služieb
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry formou prevádzkovania vysokej školy. Dlhodobým zámerom je výchova zdravotníckych pracovníkov, a to najmä v oblasti verejného zdravotníctva a sociálnej práce, ošetrovateľstva, rehabilitácie, laboratórnych vyšetrovacích metód pre domáce, štátne, cirkevné, zahraničné katolícke zariadenia, štátne i cirkevné zariadenia sociálnej práce a misie v zahraničí.

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |