znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
GALÉRIA MINISLOVENSKO n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
31821430
Seat
MÝTNY DOM NA STAROM MOSTE, P.O.BOX 10, 81006 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
22
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
14.04.2000
Date of cancellation
16.07.2013
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Peter ZELENÁKDeposit: 33.19 EUR
  • Ľubomíra ZELENÁKOVÁDeposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • Ľubomíra ZELENÁKOVÁ From:14.04.2000To:18.06.2002
  • Ing. Peter ZELENÁK From:18.06.2002To:02.08.2013

Type of the generally beneficial services
1. Nezisková organizácia bude prostredníctvom odborných pracovníkov a organizácií v areáli MINISLOVENSKO poskytovať všeobecne prospešné služby v činnosti galérie-výstavy interiérových miniatúr hradov, zámkov, sakrálnej a ľudovej architektúry na Slovensku, propagovať a spolupracovať s cestovnými kanceláriami na zvýšení cestovného ruchu.
2. Výstavba areálu MINISLOVENSKO v exteriéry, v zmysle projekt. dokumentácie.
3. Služby v oblasti kultúrno-spoločenských akcií.
4. Ďalšie služby v oblasti športovej aktivity.
5. Ubytovacie a stravovacie služby pre návštevníkov areálu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |