znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
ZACHRÁŇME LYŽE n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
52293190
Seat
Páričkova 1101/27, 82108 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Website
Registration number
035561/229/2019-NF
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
11.03.2019

Founders (Legal persons)
 • ZSL Marketing s.r.o.
  Páričkova 1101/27, 82108 Bratislava-Ružinov
  IČO: 51319594
Founders (Natural persons)
 • PaedDr. Ladislav Smolen
  born 15.07.1970

Statutory body: Trustee
 • PaedDr. Ladislav Smolen
  born 15.07.1970
   From:11.03.2019To:

Supported purpose
 • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:11.03.2019To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia a vzdelávania so zameraním na šport.
Zameriava sa najmä na:
- podporu organizovania športových podujatí, súťaži, táborov, sústredení a výmenných pobytov,
- podporu materiálno-technického zabezpečenia športových zariadení,
- podporu výchovy, vzdelávania, tréningov a rozvoja športovcov so zameraním na lyžovanie,
- podporu športových zariadení slúžiacich na regeneráciu, kondíciu a rekondíciu,
- individuálnu podporu mladých športovcov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |