znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Chirurgia Trnava n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
51724413
Seat
Ulica Andreja Žarnova 7507/11, 91775 Trnava, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NF-59/2018
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
15.05.2018

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
 • MUDr. Andrej Dobrovodský
  born 20.08.1974
 • MUDr. Radovan Škuta
  born 20.09.1983

Statutory body: Trustee
 • MUDr. Radovan Škuta
  born 20.09.1983
   From:15.05.2018To:

Supported purpose
 • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:To:

Description of the supported purpose
Účelom neinvestičného fondu je združovanie finančných prostriedkov určených na:
1.podporu ochrany zdravia a vzdelávania pacientov a zdravotníckych
pracovníkov Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trnava
2.podporu skvalitnenia zdravotnej starostlivosti o chirurgických
pacientov, na podporu zlepšenia vybavenosti Chirurgickej kliniky
Fakultnej nemocnice Trnava a na podporu medziodborového výskumného
programu a prevenciu chirurgických ochorení
3.na podporu vzdelávania odborného zdravotného personálu Chirurgickej
kliniky Fakultnej nemocnice Trnava, vrátane školení a iných
odborných aktivít a na skvalitnenie ich pracovného prostredia

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |