znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Traumatológia Košice, n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
51415038
Seat
Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/80/NF
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
13.02.2018

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
 • MUDr. PhD. doc. Radoslav Morochovič
  born 23.10.1972
 • MUDr. Rastislav Burda
  born 13.07.1974
 • MUDr. Peter Cibur
  born 05.07.1970

Statutory body: Trustee
 • MUDr. Rastislav Burda
  born 13.07.1974
   From:01.02.2018To:

Supported purpose
 • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:To:
 • ROZVOJ SOCIÁLNYCH SLUŽIEBFrom:To:

Description of the supported purpose
Združovanie peňažných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu:
- podpora zdravia a vzdelávania,
- rozvoj sociálnych služieb,
- podpora odborného rozvoja zamestnancov Kliniky úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach (KÚCH UNLP),
- podpora vedy a výskumu zamestnancov KÚCH UNLP
- organizácia odborných a vedeckých podujatí s venovaním problematike diagnostiky a liečby úrazov a ich prevencii.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |