znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Čisté Slovensko n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
51304481
Seat
Pekárska 1165/9, 92601 Sereď, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NF-58/2018
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
12.01.2018

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Daniel Pavilek
    born 04.09.1994

Statutory body: Trustee
  • Daniel Pavilek
    born 04.09.1994
     From:12.01.2018To:

Supported purpose
  • OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIAFrom:08.01.2018To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je združovanie finančných prostriedkov určených na ochranu a tvorbu životného prostredia, predovšetkým mapovanie a následné odstraňovanie nelegálnych skládok na území Slovenskej republiky, ako aj iných skládok, ktoré sú na území Slovenska najmä:
a) na tvorbu a údržbu online mapy s vyznačením miest a stavu skládok v
reálnom čase,
b) na podporu recyklačných projektov, dekontaminačných, poprípade
sanačných projektov,
c) na podporu vzdelávania širokej verejnosti o hrozbách
nekontrolovaných skládok, najmä detí v povinnej školskej dochádzke.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |