znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Rotary Club Prešov - Šariš,n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
51279002
Seat
Jarková 40, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
OU-PO-OVVS1-2017/049080
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
19.12.2017

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
 • Ing. Jaroslav Prčík
  born 01.06.1975
 • Ing. Vladimír Gašpar
  born 03.09.1960

Statutory body: Trustee
 • Ing. Jaroslav Prčík
  born 01.06.1975
   From:07.02.2018To:

Supported purpose
 • Pomoc pri postihnutí živelnou pohromouFrom:19.12.2017To:

Description of the supported purpose
Účelom neinvestičného fondu Rotary Club Prešov - Šariš ,n.f. je združovanie peňažných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v zmysle § 2 zákona o neinvestičnýcj fondov, alebo individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |