znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Ty mne a ja Tebe n.f.,
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
50609050
Seat
Športová 540/33, 91926 Zavar, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NF- 56/2016
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
22.11.2016

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
 • Mgr. Marta Vargová
  born 27.04.1975
 • Mgr. Andrea Mršťáková
  born 07.08.1968

Statutory body: Trustee
 • Andrea Mršťáková
  born 07.08.1968
   From:22.11.2016To:

Supported purpose
 • PODPORA VZDELÁVANIA A ŠPORTUFrom:To:

Description of the supported purpose
Účelom neinvestičného fondu je združovanie finančných prostriedkov určených na:
a)podporu vzdelávania,
b)podporu vzdelávania detí z málo podnetného prostredia,
c)podporu a rozvoj záujmovej, športovej a umeleckej činnosti detí s
cieľom rozvoja a zvyšovania ich schopností.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |