znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Sami sebe n. f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
50265687
Seat
Rabčice 528, 02945 Rabčice, Slovenská republika
Website
Registration number
1/16
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
24.03.2016

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
 • Minika Bubláková
  born 02.04.1989
 • Matúš Brenkus
  born 14.04.1995

Statutory body: Trustee
 • Matúš Brenkus
  born 14.04.1995
   From:24.03.2016To:

Supported purpose
 • ZACHOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚR. HODNÔTFrom:24.03.2016To:
 • ROZVOJ SOCIÁLNYCH SLUŽIEBFrom:24.03.2016To:
 • OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁVFrom:24.03.2016To:

Description of the supported purpose
1. Účelom fondu je združovať finančné prostriedky pre pravidelnú i
jednorazovú pomoc rodinám a jednotlivcom, ktorí sa z dôvodu ťažkej
choroby alebo iných závažných dôvodov ocitli vo vážnej finančnej
tiesni. Zameria sa najmä na zvýšenie kvality života ľudí v núdzi.
2. Účelom fondu je združovať finančné prostriedky, ktoré budú pomáhať
zlepšiť kultúrne a sociálne prostredie v obci Rabčice a okolí. Budú
podporovať Obecnú integrovanú stratégiu pre rozvoj Rabčíc.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |