znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Jakubko n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
45744491
Seat
Jenisejská 1434/51, 04012 Košice-Nad Jazerom, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/79/NF
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
25.11.2014

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Katarína Kurňavová
  • Ing. Jozef Kurňava

Statutory body: Trustee
  • Ing. Jozef Kurňava From:12.07.2016To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:To:

Description of the supported purpose
Účelom neinvestičného fondu je združovanie finančných prostriedkov určených na podporu a plnenie všeobecne prospešného účelu, ktorým je:
- ochrana a podpora zdravia a vzdelávania zdravotne ťažko postihnutých osôb trpiacich detskou mozgovou obrnou (DMO)
- na zaobstaranie rehabilitačných a zdravotníckych pomôcok ako aj pomôcok uľahčujúcich ich právoplatné a plnohodnotné začlenenie do spoločnosti
- na hradenie terapií a individuálnych cvičení
- na podporu liečebných a rehabilitačných procedúr a operácií na území SR i v zahraničí
- na podporu nákladov spojených s prevozom postihnutých i osôb sprevádzajúcich postihnuté osoby

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |