znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
SAMUELKO, n. f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
45744068
Seat
Wuppertálska 1404/29, 04023 Košice-Sídlisko KVP, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/77/NF
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
23.09.2014

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Renáta Kandráčová

Statutory body: Trustee
  • Mgr. Renáta Kandráčová From:17.09.2014To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:17.09.2014To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je združovanie peňažných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu, ktorým je ochrana a podpora zdravia a vzdelávania.
Úlohou fondu je predovšetkým finančne podporovať liečbu zdravotne ťažko postihnutého Samuela Kandráča ako aj iných detí a mládeže postihnutých detskou mozgovou obrnou /DMO/ a inak telesne postihnutých na území Slovenskej republiky. Prostriedky z fondu budú použité najmä na zaobstaranie rehabilitačných a zdravotných pomôcok ako aj pomôcok uľahčujúcich ich právoplatné a plnohodnotné začlenenie do spoločnosti, na ozdravovacie pobyty a na podporu liečebných postupov a operácií na území SR i v zahraničí.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |