znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Jakub, n. f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
45741557
Seat
Nová 40, 01003 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
5/13
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
02.09.2013

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Rastislav Kozlík
  • Zuzana Kozlíková
    born 01.05.1964

Statutory body: Trustee
  • Zuzana Kozlíková From:02.09.2013To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:02.09.2013To:

Description of the supported purpose
Účelom neinvestičného fondu je združovanie peňažných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu, individuálne určenej humanitárnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života, a to na ochranu a podporu zdravia a vzdelávania a rozvoj sociálnych potrieb.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |