znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Zajačik, n. f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
45740381
Seat
Budovateľov 228, 01303 Krasňany, Slovenská republika
Website
Registration number
1/13
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
06.02.2013

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Peter Valášek
  • Anna Letková

Statutory body: Trustee
  • Anna Letková From:06.02.2013To:

Supported purpose
  • PODPORA STAROSTLIVOSTI O POSTIHNUTÉ DETIFrom:06.02.2013To:
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:06.02.2013To:

Description of the supported purpose
Neinvestičný fond bude združovať peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu ako aj individuálne určenej pomoci v oblasti ochrany a podpory zdravia, vzdelávania a rozvoja sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté osoby na území Slovenskej republiky, prioritne v okrese Žilina. Finančné prostriedky z fondu budú poskytované na všetky aktivity súvisiace s plnohodnotným začlenením zdravotne postihnutých osôb do bežného života spoločnosti. Predovšetkým na:
1. zaobstaranie rehabilitačných, zdravotníckych a iných pomôcok, ktoré
týmto osobám uľahčujú začlenenie do spoločnosti,
2. zabezpečenie zdravotnej, materiálnej a technickej pomoci a podpory,
3. zabezpečenie liečebnej a rehabilitačnej starostlivosti (vrátane
alternatívnych metód využívaných na území SR aj v zahraničí),
4. vybudovanie a úpravu bytových a nebytových priestorov za účelom ich
sprístupnenia zdravotne postihnutým osobám.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |