znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
LEKÁR n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
45740194
Seat
Račianska 42/A, 83102 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
215
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
16.01.2013

Founders (Legal persons)
 • GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
  Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava-Ružinov
  IČO: 35734833
 • Slovenská lekárska komora
  Račianska 42/A, 83102 Bratislava-Nové Mesto
  IČO: 17313317
Founders (Natural persons)
Persons for non-investment funds are not listed

Statutory body: Trustee
 • MUDr. Vladimír BALOGH From:16.01.2013To:

Supported purpose
 • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:16.01.2013To:

Description of the supported purpose
Účelom neinvestičného fondu je združovanie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia a vzdelávania, konkrétne na podporu vzdelávania vedeckej činnosti lekárov mladších ako 30 rokov poskytovaním:
- štipendií a dotácií na študijné pobyty, odborné stáže na zahraničných lekárskych fakultách, v zahraničných nemocniciach alebo v iných vzdelávacích ustanovizniach,
- dotácií na účasť na zahraničných kongresoch, konferenciách alebo seminároch,
- grantov na medicínske vedecké projekty.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |