znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Fond Jána Liguša, n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
45740062
Seat
Omská 983/14, 04001 Košice-Juh, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/73/NF
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
20.12.2012

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Ján Liguš, PhD.
  • Ing. Jana Ligušová, PhD.

Statutory body: Trustee
  • Ing. Ján Liguš From:19.12.2012To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:To:

Description of the supported purpose
Účel fondu
- ochrana a podpora vzdelávania
- rozvoj a ochrana duchovných hodnôt
- ochrana a tvorba životného prostredia
- zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
- materiálne a finančné podporovanie nadaných poslucháčov škôl a absolventov zúčastnených na postgraduálnom štúdiu
- podpora výučbového procesu poslucháčov škôl
- podpora vedy a výskumu na školách
- osvetová činnosť
- vytváranie materiálnych podmienok; podpora stáži a praxe vo firmách, pre spoluprácu so školami a zariadeniami a podobnými inštitúciami doma i v zahraničí; pre usporadúvanie konferencií, seminárov a školení s domácou a zahraničnou účasťou; pre propagačnú činnosť školy
- podpora kultúrnych a spoločenských aktivít poslucháčov škôl
- podpora rozvojových projektov
- iniciovanie projektov, podujatí, školení, konferencií, kurzov za účelom propagácie všetkých foriem inovácií na školách
- poskytovanie mimoriadnej podpory študentom a pedagógom školy

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |