znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
ŽIVOT INAK, n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
45739455
Seat
Trenčianske Stankovce 359, 913 11 Trenčianske Stankovce, Slovenská republika
Website
Registration number
1/2012-NF/50
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
15.10.2012

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Radoslav Neupauer
  • Mgr. Mária Neupauerová

Statutory body: Trustee
  • Mgr. Mária Neupauerová From:15.10.2012To:15.10.2017
  • Mgr. Mária Neupauerová
    born 29.12.1979
     From:13.06.2018To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIAFrom:15.10.2012To:

Description of the supported purpose
Účelom neinvestičného fondu je združovanie peňažných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu, konkrétne na ochranu a podporu telesného a mentálneho zdravia ťažko postihnutého Šimona Tučku, trpiaceho chromozomálnou poruchou, najmä na zaobstaranie rehabilitačných a zdravotníckych pomôcok, na podporu liečebných a rehabilitačných pobytov a procedúr na území SR i v zahraničí, na pokrytie nákladov na pohonné hmoty potrebné na transport postihnutého na miesta lekárskych vyšetrení, liečby a rehabilitácií.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |