znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Liptovský anjel n. f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
45738505
Seat
Ul. 1. mája 1960/54, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
Website
Registration number
2/12
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
30.05.2012

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
 • Peter Fuzia
  born 30.07.1974
 • Eva Ivanová
 • PaedDr. Michal Rojček
 • Ing. Katarína Frackowiak
  born 18.08.1980
 • Mgr. Andrea Furgaľáková
 • MUDr. Emília Kaclíková
 • Terézia Godálová

Statutory body: Trustee
 • Peter Fuzia From:30.05.2012To:

Supported purpose
 • OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁVFrom:30.05.2012To:
 • ROZVOJ SOCIÁLNYCH SLUŽIEBFrom:30.05.2012To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je združovať finančné prostriedky pre pravidelnú i jednorazovú pomoc rodinám a jednotlivcom, ktorí sa z dôvodu ťažkej choroby alebo iných závažných dôvodov ocitli vo vážnej finančnej tiesni. Zameria sa najmä na zvýšenie kvality života ľudí v núdzi.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |