znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
TATIANKA, n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
45737517
Seat
Krosnianska 87, 04022 Košice - Dargovských hrdinov, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/72/NF
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
21.12.2011

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Ivica Čonková

Statutory body: Trustee
  • Mgr. Ivica Čonková From:21.12.2011To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:14.12.2011To:

Description of the supported purpose
Účelom neinvestičného fondu TATIANKA, n.f. je združovanie peňažných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu, ktorým je ochrana a podpora zdravia a vzdelávania. Úlohou fondu je predovšetkým finančne podporovať liečbu zdravotne ťažko postihnutej Tatianky Munkovej ako aj iných detí a mládeže postihnutých detskou mozgovou obrnou (DMO) a inak telesne postihnutých na území Slovenskej republiky. Prostriedky fondu budú použité najmä na zaobstaranie rehabilitačných a zdravotníckych pomôcok uľahčujúcich ich právoplatné a plnohodnotné začlenenie do spoločnosti, na podporu liečebných postupov a operácií na území v SR i v zahraničí a ozdravovacie pobyty.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |