znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Karin n. f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
45737151
Seat
Pavla Horova 20, 84108 Bratislava - Devínska Nová Ves, Slovenská republika
Website
Registration number
211
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
16.11.2011

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Miroslav NEDOROST
  • Mgr. Andrea FÓTIOVÁ
  • Eva NEDOROSTOVÁ

Statutory body: Trustee
  • Eva NEDOROSTOVÁ From:16.11.2011To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:16.11.2011To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia a vzdelávania.
Zameria sa najmä na:
- podporu formou príspevku na nákup zdravotníckych pomôcok, diagnostických prístrojov, zariadení a materiálu,
- podporu liečebných postupov, operácií na území SR a v zahraničí,
- finančnú podporu rôznych foriem vzdelávania, kurzov, školení, seminárov a pod. v oblasti zdravotníctva s dôrazom na nové formy liečebných postupov,
- skvalitnenie liečebného a pracovného prostredia pacientov a zdravotníckych pracovníkov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |