znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Zachráň dieťa, n. f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
45735832
Seat
Radlinského 60, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika
Website
Registration number
3/11
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
28.04.2011

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Silvia Povalová
    born 18.04.1978
  • Mária Humajová
  • Katarína Ťapajnová

Statutory body: Trustee
  • Katarína Ťapajnová From:28.04.2011To:

Supported purpose
  • OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁVFrom:28.04.2011To:
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:28.04.2011To:
  • ROZVOJ SOCIÁLNYCH SLUŽIEBFrom:28.04.2011To:

Description of the supported purpose
Účelom neinvestičného fondu Zachráň dieťa, n. f., so sídlom
Radlinského 60, 026 01 Dolný Kubín je združovanie peňažných prostriedkov určených na plnenie:
A. všeobecne prospešného účelu, ktorým je ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
zameraná:
1. na pomoc detským domovom, domovom sociálnych služieb v rámci Slovenska,
2. na materiálno technické zabezpečenie zamerané predovšetkým na detské onkologické
centrá v rámci Slovenska.
B. individuálneho účelu – individuálnu pomoc pre sociálne slabé rodiny v rámci SR.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |