znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Chirurgia 2011, n. f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
45735522
Seat
Prieložná 95/6, 01001 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
1/11
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
04.03.2011

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Miroslava Chudíková
  • Marián Papala

Statutory body: Trustee
  • Miroslava Chudíková From:04.03.2011To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:04.03.2011To:

Description of the supported purpose
Neinvestičný fond bude združovať peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia. Finančné prostriedky z fondu budú poskytované na podporu materiálno – technického ako i odborného vybavenia nemocníc na Slovensku, prioritne Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |