znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
JEDLIČKA n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
45734569
Seat
Podhájska 58, 91965 Dolná Krupá, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NF-53/2010
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
24.11.2010

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Marek Vyšňan
  • Dušan Kranec

Statutory body: Trustee
  • Igor Zvolenský From:24.11.2010To:13.11.2014
  • Igor Zvolenský From:13.11.2014To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:24.11.2010To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je združovanie finančných prostriedkov určených na:
- ochranu a podporu zdravia a vzdelávania zdravotne
postihnutých občanov
- zabezpečenie liečebnej a rehabilitačnej starostlivosti
týchto občanov
- opravy a zakúpenie špeciálnych pomôcok pre zdravotne
postihnutých občanov
- úprava bytových a nebytových priestorov za účelom ich
lepšieho využívania pre zdravotne postihnutých občanov
- podporu aktivít týchto občanov v oblasti kultúry,
športu a iných

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |