znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Euro deťom n. f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
45733783
Seat
Mlynské nivy 16547/71, 821 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Website
Registration number
205
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
02.08.2010

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Eva FABIANKOVIČOVÁ
  • Marián ĎURÁK

Statutory body: Trustee
  • Marián ĎURÁK From:02.08.2010To:16.11.2015
  • Martina JANČOVIČOVÁ
    born 30.06.1979
     From:16.11.2015To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:02.08.2010To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia a vzdelávania.
Zameria sa najmä na:
- podporu formou príspevku na nákup zdravotníckych pomôcok, diagnostických prístrojov, zariadení a materiálu,
- podporu liečebných postupov, operácií na území SR.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |