znak SR

Register neinvestičných fondov

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov fondu
Euro deťom n. f.
Právna forma
Neinvestičný fond
IČO
45733783
Sídlo
Mlynské nivy 16547/71, 821 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Webové sídlo
Registračné číslo
205
Registrový úrad
Okresný úrad Bratislava
Dátum vzniku
02.08.2010

Zriaďovatelia (Právnické osoby)
Právnické osoby pre daný neinvestičný fond nie sú uvedené
Zriaďovatelia (Fyzické osoby)
  • Eva FABIANKOVIČOVÁVklad: 66 EUR
  • Marián ĎURÁKVklad: 66 EUR

Štatutárny orgán: Správca
  • Marián ĎURÁK Od: 02.08.2010Do: 16.11.2015
  • Martina JANČOVIČOVÁ
    nar. 30.06.1979
     Od: 16.11.2015Do: 

Účely fondu
Účelom fondu je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia a vzdelávania.
Zameria sa najmä na:
- podporu formou príspevku na nákup zdravotníckych pomôcok, diagnostických prístrojov, zariadení a materiálu,
- podporu liečebných postupov, operácií na území SR.

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |