znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Traumatológia Trnava, n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
45731608
Seat
Žarnova 11, 91775 Trnava, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NF - 52/2009
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
29.12.2009

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • MUDr. Ján Kuchta, PhD.
  • MUDr. Alexander Köröcz, PhD.

Statutory body: Trustee
  • MUDr. Alexander Köröcz, PhD.
    born 15.02.1970
     From:29.12.2009To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:To:

Description of the supported purpose
Fond sa zriaďuje podľa zák. č. 147/1997 Z. z. § 2, ods. za účelom:
a)Združovať finančné prostriedky na podporu ochrany
zdravia a vzdelávania

b)Združovať finančné prostriedky na skvalitnenie
zdravotnej starostlivosti o úrazových pacientov , na
podporu zlepšenia vybavenosti Traumatologicko-
ortopedickej kliniky FN Trnava a na podporu
medziodborového výskumného programu a prevenciu
úrazov.

c)Združovať finančné prostriedky na podporu vzdelávania
odborného zdravotného personálu Traumatologicko-
ortopedickej kliniky FN Trnava. Vrátane školení a
ných odborných aktivít a na skvalitnenie ich
pracovného prostredia.

d)združovať finančné prostriedky na organizáciu
edukačných akcií, prednášok s tématikou úrazov,
degeneratívnych ochorení skeletu a o možnostiach ich
diagtnostiky, liečby a prevencie.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |